Zobacz jak było to w 2020 roku

Zawody pod Patronatem Honorowym
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Sponsorzy

Wydarzenie wspiera
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zabezpieczenie Medyczne